• 006
  • 003
  • 005
  • 002
  • 001

Bubínkování

Úžasné bubínkování a používání ostatních zajímavých hudebních nástrojů.
 Ve středu
jsme měli v naší školce Montessori rodinné MŠ první bubínkování. Přijely paní a seznámily děti s různými bubny z Afriky - džemba, bubínky, perkusy, chrasítky a rumba koulemi. Předvedly dětem, jak se s nimi zachází a potom si  děti mohly nástroje pod jejich vedením zapůjčit, prozkoumat a použít. Na  rytmické nástroje  pod vedením  hrály – snažily se chytit rytmus udávaný lektorkou, napodobit její hru.


Na závěr bylo zklidnění relaxací. Dětem se bubnování líbilo, pozorně lektorce naslouchaly a napodobovaly ji.Mikrojesle - informaceMikrojesle jsou otevřeny 5 dní v týdnu v čase 7,00 - 16,00 hodin.

Adresa:   Kochova 1966, Chomutov
tel.:         606 865 111, 608 081 838, 723 185 705
mail:       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Školné v mikrojeslích je zdarma, hradí se pouze dovoz stravy a  stravné.

Služby mikrojeslí byly podpořeny z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu: Chomutovské mikrojesle 1, reg. č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003679.

Cenová kalkulace stravování

Přesnídávka 0,- Kč (vlastní, dle příchodu dítěte)
Oběd (polévka, hlavní jídlo) 40,- Kč
Svačina 10,- Kč
Celkem 50,- Kč

Po celý den mají děti k dispozici nápoje (vodu, neslazený čaj, mléko)

Harmonogram dodávky jídel

Dodavatel se zavazuje předat požadované množství hotových jídel odběrateli v odpovídající kvalitě a teplotě do nádob odběratele v době:

Přesnídávky 08:30 - 09:00 Obědy 11:30 - 12:00 Svačiny 14:15 - 15:00

Sférické kino u nás ve školce

Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole dorazil i do naší školky, uvnitř skýtá neuvěřitelný pohled. Děti se ocitly v kouzelném prostoru jako by byly přímo pod hvězdnou oblohou či na dně oceánu. 

Vizualizace projekce je založena na nejnovější digitální technologii. Efekt je podobný jako např. v kopuli planetária.

Promítání používáme nejen jako doplněk k ozvláštnění výuky.

Během představení sedí děti na měkkých karimatkách a pohodlně sledují edukační film Polaris. Při používání formátu kupole mají diváci možnost se nejen dívat, ale hlavně stát se přímými účastníky děje. 
Archa plná zvířátek

 V úterý jsme s dětmi navštívily chomutovské muzeum.

Program směřoval k tomu, aby se děti seznámily se životem předků na vesnici i se zvířaty, která žila v jejich blízkém okolí i ve vzdálenější přírodě. Děti si s lektorem prošly výstavu, vyplnily pracovní listy, přičemž se naučily zjišťovat a zpracovávat informace.

Co je Montessori školství

* Alternativní přístup spočívá v pozorování dítěte a v nenásilné podpoře jeho přirozeného vývoje v připraveném prostředí, kde vše má řád.

* Respektuje jedinečnost. Žádné porovnávání dětí, žádné soutěžení, žádné stresy. Chybovat je přirozené. Děti se učí v souvislostech a jsou citlivé k okolí. Výsledkem je sebejistý, samostatný a odpovědný jedinec, který se podle zájmu uplatní kdekoliv.

* Vzhledem k tomu, že Montessori už od školky v dětech pěstuje odpovědnost a samostatnost a děti si dokážou uvědomit, že se učí pro sebe, nemají pak problém s přechodem na jiný nebo vyšší stupeň školy. U mnoha podle hodnocení z běžných škol průměrných dětí, které přešly do Montessori školy, došlo k výraznému zlepšení výsledků.

* Marie Montessori byla jednou z prvních vysokoškolsky vzdělaných žen v Itálii na přelomu 19. a 20. Století. Její metoda vzdělávání přetrvává už 100 let a dá se používat bez ohledu na to, v jaké vývojové fázi je dítě či společnost.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/v-montessori-skole-je-uceni-pro-deti-zabava-fkg-/domaci.aspx?c=A070926_134731_studium_bar

Besídka - ukončení školního roku

Vysvědčení, zpěv a tanečky, malování na obličej, opékání špekáčků a výborná nálada na naší zahradě. Jako každý rok i tento, nám přálo nádherné počasí, zábava byla úžasná a účast rodičů velká. Děti si  přichystaly několik písniček a tanečků, při kterých se zapojili i rodiče. Nálada byla krásně pozitivní.


clanky-00
podpora-00

Adresa

  • Čelakovského 1017/14
    Chomutov 430 01

Kontakt

  • 608 081 838
  • 606 865 111
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provoz mateřské školy

Září - Červen 6:30 - 16: 30
Červenec - Srpen Letní provoz

Facebook

Facebook logo